Bezpieczeństwo w szkole

W naszej szkole zaczęło się tak :-)

Rok 2007... 14 listopada, naszą szkołę ówczesna pani dyrektor Małgorzata Komenda zgłosiła do udziału w projekcie ZPB. Pełnomocnikiem ds. projektu została pani Bożena Krawczuk - nauczyciel matematyki.
Rok 2008... 1 czerwca, zatwierdzono do realizacji pierwszy Zintegrowany Plan Działania obejmujący wyniki badań wewnątrzszkolnych nad poczuciem bezpieczeństwa w szkole.
Rok 2008... 9 grudnia, Rada Pedagogiczna zostaje przeszkolona w zakresie podejmowania działań na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w szkole.
Rok 2009... realizacja zadań ujętych w ZPB - wszyscy partnerzy działań uwidaczniają się na ternie szkoły w działaniach na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole.
Rok 2009... 3 czerwca szkole naszej zostaje przyznany pierwszy certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Rok 2011... efekty kolejnych działań powodują, że szkole naszej, przedłużono używanie tytułu certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Rok 2016... szkole naszej nie przyznano tytułu "Lidera Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".
Rok 2017... nie poddajemy się w działaniach o uzyskanie tytułu "Lidera Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"!!!
Trzymajcie kciuki!

-Infolinia dla uczniów: 116 111
-Infolinia dla nauczycieli i rodziców: 800 100 100

-Bezpieczna i przyjazna szkoła - MEN

-Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - KWP