Dokumenty szkolne

Dokumenty: zwolnienie ucznia z lekcji

 Wzór - zwolnienie dziecka z zajęć szkolnych.

Wymagania edukacyjne, dostosowanie wymagań


Zachowanie

 Zachowanie Klasy 1,2,3    Zachowanie Klasy 4,5,6,7,8


Edukacja wczesnoszkolna

 Klasa 1    Klasa 2    Klasa 3


Język polski

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Matematyka

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Język angielski

 Klasa 1    Klasa 2    Klasa 3    Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Fizyka

  Klasa 7     Klasa 8     Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Geografia

 Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Historia

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Informatyka

  Klasa 4     Klasa 5     Klasa 6     Klasa 7     Klasa 8
  Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Muzyka

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Język niemiecki

 Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Plastyka

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Przyroda

 Klasa 4    Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Chemia

 Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Biologia

 Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Technika

 Klasa 4    Klasa 5, 6  
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Wychowanie fizyczne

 Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Warunki i sposoby oceniania
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Wiedza o społeczeństwie

 Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Język hiszpański

 Klasa 8


Edukacja dla bezpieczeństwa

 Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych


Religia

 Klasa 1    Klasa 2    Klasa 3    Klasa 4    Klasa 5    Klasa 6    Klasa 7    Klasa 8
 Dostosowanie wymagań edukacyjnych