Konkursy dla uczniów

Konkursy szkolne i międzyszkolne dla uczniów

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022


Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022Informacje dotyczące konkursów:
Terminy dotyczące organizacji konkursów podane są na stronie naszej szkoły – prosimy o ich przestrzeganie. Zgłoszenia do konkursów przyjmują wyznaczeni nauczyciele lub wychowawcy klas.

KONKURSY 2021/2022
* - data zgłoszenia bądź inna określona w informacjach
Data zgłoszenia* Nazwa konkursu Informacje Wyniki/inne
19.10.2021 Małopolski Konkurs z Fizyki Informacje
07.10.2021 Małopolski Konkurs Biologiczny Informacje
29.10.2021 Konkurs tematyczny „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali” – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Informacje
06.10.2021 Małopolski Konkurs Historyczny Informacje
30.09.2021 Małopolski Konkurs Języka Angielskiego Informacje
30.09.2021 Małopolski Konkurs Geograficzny Informacje
05.10.2021 Małopolski Konkurs Matematyczny Informacje
26.05.2021 Tajemniczy świat owadów Informacje Regulamin
Zgoda
Wyniki