Patron - Bractwo Kurkowe

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

Krakowskie Bractwo Kurkowe, zwane też Towarzystwem Strzeleckim, Konfraternią Strzelców, Szkołą Strzelecką lub Rycerską - początki miało na przełomie XIII / XIV stulecia (dokładna data nie jest znana). Działalność tej organizacji skupiona była na nauce mieszkańców do wszelkich działań związanych z obroną kraju; Krakowskie Bractwo Kurkowe, zwane też Towarzystwem Strzeleckim, Konfraternią Strzelców, Szkołą Strzelecką lub Rycerską początki miało na przełomie XIII / XIV stulecia (dokładna data nie jest znana). Działalność tej organizacji skupiona była na nauce mieszkańców do wszelkich działań związanych z obroną kraju. Krakowscy mieszczanie potrafili obronić miasto przed nieprzyjacielem. Bracia uczyli walki, etykiety wojennej, forteli wojskowych itp. Do ćwiczeń używano kusz i łuków, potem była broń palna. Miejscem ćwiczeń wojennych był Celestat. Najbardziej znanym uczniem braci kurkowych był Marcin Oracewicz, który według legendy, gdy zabrakło mu kul załadował rusznicę guzem od żupana i wystrzelił - i to tak celnie, że od jego strzału poległ dowódca oblegających Kraków wojsk rosyjskich. Jego pomnik stoi do dziś dnia przed krakowskim Celestatem. Wieki działalności pozwoliły na wykształcenie się specyficznych zwyczajów i ceremoniałów, towarzyszących brackim imprezom. Początek nowego sezonu strzeleckiego otwierała uroczysta msza święta, na którą udawali się wspólnie w pochodzie. Po jej zakończeniu rozpoczynano na Celestacie strzeleckie zawody, do udziału w których zachęcały liczne nagrody, tak pieniężne jak rzeczowe. Najwspanialszym klejnotem Bractwa, jest srebrny kur z kamieniami szlachetnymi. Krakowski kur jest największym godłem tego typu na świecie. W historii działania Bractwa następowały przerwy. W czasie rozbiorów i w ostatnim okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej Bractwo nie istniało. Tuż po wojnie wznowiono działalność - na krótko. W 1951 roku władze Bractwo rozwiązały.10 czerwca 1957 r. Towarzystwo Strzeleckie ponownie wpisano do rejestru Miasta Krakowa. Od tego czasu Bractwo aktywnie działa i rozwija się.

Bractwo Kurkowe dziś Bractwo Kurkowe jest organizacją o charakterze społecznym i charytatywnym; Bractwo Kurkowe jest też Patronem Szkoły Podstawowej numer 38 w Krakowie (naszej szkoły).

Do Bractwa w należy blisko 200 osób.
Bracia honorowi:
prezydent USA - George W. Bush,
prezydent - Lech Wałęsa,
prezydent - Aleksander Kwaśniewski,
Ks. Kardynał - Stanisław Dziwisz.
Członkiem honorowym, był Ojciec Święty Jan Paweł II.