Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
w szkole prowadzone są:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW)
zajęcia rozwijające uzdolnienia (ZR)
Plik PDF z godzinami zajęć

Opieka psychologiczna

Szanowni Państwo,
od dnia 02.01.2019r. w szkole swoje dyżury pełni psycholog mgr Magdalena Selwa.
Dyżury odbywają się w następujące dni tygodnia:
- poniedziałek godz. 13:45 – 16:45, sala 8
- czwartek godz. 12:45 – 15:45, gabinet pedagogów
Celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz wsparcie rodziców i nauczycieli. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Magdalena Selwa

Opieka logopedyczna

Szanowni Państwo,
w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole zostaje zorganizowana opieka logopedyczna w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Pomocą terapeutyczną zostaną objęci uczniowie klas pierwszych i drugich. Pierwsze zajęcia będą miały charakter diagnostyczny oraz profilaktyczny. Po wykonaniu badania diagnostycznego dostaną Państwo informację zwrotną. Celem następnych spotkań będzie korygowanie wad wymowy. Bardzo proszę o uzupełnienie zgód i dostarczenie ich do wychowawców klas do wtorku (08.01.2019). Z poważaniem Anna Kupiec - logopeda, nauczyciel języka polskiego

Akcje Charytatywne prowadzone przez wolontariuszy na rok szkolny 2018/2019

  • Zbiórka odzieży -wrzesień 2018 r zakończono
  • Góra Grosza -30.09.2018 r -4.02.2019 r
  • Zbiórka karmy dla zwierząt -01.10.2018 r -31.10.2018 r
  • Czerwonokrzyska gwiazdka -01.11.2018 r -25.11.2018 r
  • Kwesta na rzecz wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -13.01.2019 r (jednodniowa)
  • Kwesta na rzecz fundacji Wyspy Szczęśliwe -01.04.2019 r -30.04.2019 r
  • Kwesta na rzecz hospicjum Św. Łazarza -6.05.2019 r -31.05.2019
  • Zbiórka zakrętek - cały rok.

Informacje

Pedagog szkolny prowadzi stałą obserwację ucznia przez cały rok szkolny i analizuję jego pracę, poznaję swoich wychowanków i ich środowisko rodzinne, indywidualizuję pracę na lekcji, szczególną opieką otacza uczniów słabszych, stosuję ćwiczenia korektywne, umożliwiające wdrożenie uczniów do systematyczności, koncentracji uwagi, kontroli, utrzymuję stały kontakt z rodzicami dziecka, pozostaję w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami. Ponadto pedagog zajmuje się akcjami na terenie szkoły dotyczącymi zdrowego stylu życia, jest koordynatorem akcji PCK, doradcą zawodowym oraz pomaga dzieciom dotkniętym dysfunkcjami.