Projekty realizowane w naszej szkole

Owoce w szkole

W ramach programu „ Owoce w szkole” uczniowie klas I-III kilka razy w tygodniu otrzymują bezpłatnie zestawy polskich warzyw i owoców. W szkole prowadzone są również pogadanki i zajęcia edukacyjne nt. znaczenia warzyw i owoców w codziennej diecie. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).W Polsce programem „Owoce w szkole” administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.
Broszura informacyjna

Łatwo krzywdzić, trudniej uszczęśliwiać

Łatwo krzywdzić, trudniej uszczęśliwiać

Projekt SIM - Seniorzy i My - projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Krakowie

Obszary wychowawczo-edukacyjne:
1.Edukacja do starości, czyli przygotowanie się do roli seniora:
- Zmiany biologiczne i ich konsekwencje (zdrowotne; psychiczne)
- Specyficzne potrzeby w starości
- Czas wolny
- Kultywowanie wartości
- Dbanie o relacje z innymi

2. Edukację przez starość, wyrażającą się poprzez międzypokoleniowy dialog, przekaz ponadczasowych wartości, kreowanie pożądanych postaw, odczarowywanie społecznych mitów i stereotypów
- Bezpośredni kontakt międzypokoleniowy – zmiana stereotypów i postaw
- Poznawanie różnorodnych wzorców starzenia

Co na to szkoła?
Młodzież jako przyszłe srebrne społeczeństwo
- Styl życia (pomyślne starzenie się, aktywne starzenie się)
- Dbałość o zdrowie
- Koncepcja aktywności zawodowej w cyklu całego życia

Młodzież i srebrne społeczeństwo
- Poszukiwanie nowych ról dla seniorów
- Solidarność międzypokoleniowa
- Przygotowanie do pracy z osobami starszymi
- Przeciwdziałanie dyskryminacji

Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Elżbieta Toroń.

Szklanka mleka

W ramach programu „Szklanka mleka” uczniowie klas I-VI codziennie otrzymują bezpłatną porcję mleka. Jest to mleko pasteryzowane w kartoniku o pojemności 0,25 ml. Program jest finansowany z trzech źródeł:
- z budżetu UE – w przedszkolach i szkołach (z wyłączeniem szkół wyższych),
- z budżetu krajowego – w szkołach podstawowych,
- z budżetu Funduszu Promocji Mleka – w przedszkolach i gimnazjach
Program jest administrowany przez Agencję Rynku Rolnego.
Broszura informacyjna

Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Uszczegółowiony arkusz oferty doskonalenia

Trzymaj formę

"Trzymaj formę" to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.