Samorząd uczniowski

Uczniowski budżet obywatelski

Budżet obywatelski to proces demokratyczny, w którym mieszkańcy, grupa docelowa decydują o wydatkach publicznych – przeznaczeniu, zagospodarowaniu budżetu lub jego części na realizację wybranego zadania, po wcześniejszych konsultacjach i ogólnym głosowaniu. Tym samym taka forma demokracji umożliwia obywatelom dyskusję oraz wpływ na podjęcie decyzji o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Na wzór powyższego w szkole został stworzony fundusz składający się ze środków Szkoły-5.000 zł, Dzielnicy-5.000 zł i Rady Rodziców- 5.000 zł (razem 15.000 zł), który przeznaczony będzie na realizację pomysłów zaproponowanych przez uczniów naszej szkoły. Grupą docelową w UBO są uczniowie i to oni zdecydują o tym,który pomysł zostanie zrealizowany.
Więcej informacji: TUTAJ. Wniosek: TUTAJ

Działalność Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski w składzie:
PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Majcher
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Szymon Saracki
SEKRETARZ: Mikołaj Raszka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. M. Jurczyńska, p. S. Czekaj

W obecnym roku szkolnym Samorząd Uczniowski pracuje nad następującymi zagadnieniami:
-działania z zakresu wolontariatu
-konkurs „Klasa z Klasą”
-inne projekty

A oto kilka zdjęć z niektóych działań zorganizowanych do tej pory:

Szkolna dyskoteka


Debata uczniowska, wybory do Samorządu Uczniowskiego


Projekt "Uczeń-Obywatel"