Zajęcia dodatkowe

Informacje

W naszej szkole uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu dodatkowych, nieodpłatnych zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Są to zajęcia sportowe, przedmiotowe, rozwijające zainteresowania, zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz cieszący się ogromną popularnością chór szkolny. W ramach współpracy z pobliskimi domami kultury odbywają się zajęcia taneczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Na terenie szkoły odbywają się również dodatkowe zajęcia, prowadzone przez inne instytucje i organizacje. Są to zajęcia sportowe, języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, gry na instrumentach klawiszowych, nauki szybkiego czytania. Zajęcia te są odpłatne.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające uzdolnienia.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
w szkole prowadzone są:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW)
zajęcia rozwijające uzdolnienia (ZR)
Plik PDF z godzinami zajęć