Zebrania i konsultacje


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiczną, terminy oraz forma przeprowadzenia zebrań/konsultacji mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie bieżących informacji przekazywanych Rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zebrania i konsultacje 2021/2022
Data, klasy Godziny Rodzaj spotkania
07.09.2021(wtorek)
kl. I, IV
spotkanie w szkole
(obowiązek zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk)
17:30 Zebranie.
Informacje dotyczące organizacji pracy i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz wybór przedstawicieli do Rady Klasowej.
07.09.2021 (wtorek)
kl. II-III i V-VIII
spotkanie on-line
17:30 Zebranie.
IInformacje dotyczące organizacji pracy i wymagań edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz wybór przedstawicieli do Rady Klasowej.
09.11.2021 (wtorek)
kl. I-VIII
17:30-18:30 Konsultacje.
Informacja o aktualnych osiągnięciach edukacyjnych uczniów
14.12.2021 (wtorek)
I-VIII
17:30 Zebranie.
Informacja o aktualnych osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
14.12.2021 (wtorek)
I-VIII
18:00 -19:00 Konsultacje.
Informacja o aktualnych osiągnięciach edukacyjnych uczniów
(szczególnie o poziomie osiągnięć edukacyjnych, który może utrudnić lub uniemożliwić kontynuowanie nauki).
15.03.2022 (wtorek)
I-VIII
17:30 Zebranie.
Informacja o aktualnych osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
15.03.2022 (wtorek)
I-VIII
18:00 -19:00 Konsultacje.
Informacja o aktualnych osiągnięciach edukacyjnych uczniów.
17.05.2022 (wtorek)
I-VII
17:30 - 18:30 Konsultacje.
Informacja dotycząca osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania (szczególnie o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, w kl. I-III przewidywaną oceną opisową).
17.05.2022 (wtorek)
VIII
17:30 Zebranie.
Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
07.06.2022 (wtorek)
VIII
17:30 Zebranie.
Informacja dotycząca podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania po zakończeniu roku nauki (szczególnie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych).