Aktualności

Sekretariat w wakacje

W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny w godzinach od 8:00 do 12:00 lub w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

21.06.2019

W piątek 21.06.2019r. sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8:00 - 12:00.

Organizacja zajęć w dniu 19.06.2019r. (ŚR)

-Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 16:00

kl. IV – VIII

-godz. 8:45 - zbiórka uczniów w salach lekcyjnych
-godz. 9:00 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego (sala gimnastyczna)
-ok. godz. 9:45 – 10:30 rozdanie świadectw w salach
-IV a – 11; IV b – 12; IV c – 13; IV d – 14;
-V a - 26; V b – 22; V c – 24; V d – 6; V e – 25;
-VI a – 27; VI b – 15; VI c – 29; VII a – 23; VII b – 7;
-VIII a – 3; VIII b – 2; VIII c – 21.

kl. I – III

-godz. 10:30 - zbiórka uczniów w salach lekcyjnych
-godz. 10:45 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego (sala gimnastyczna)
-ok. godz. 11:30 – 12:15 - rozdanie świadectw w salach.
-I a – 7; I b – 12; I c – 11; II a – 17; II b – 15; II c – 10; III a – 13; III b – 14.

Organizacja zajęć w dniu 18.06.2019r. (WT)

-Godziny zajęć wg planu lekcji.
-Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 17:00
-godz. 10:00 (mała sala gimnastyczna) apel kl. I - III
-godz. 11:45 (duża sala gimnastyczna) apel kl. IV – VIII

Organizacja zajęć w dniu 17.06.2019r. (PN)

-Godziny zajęć wg planu lekcji.
-Świetlica czynna w godzinach 7:00 – 17:00
-godz. 10:40 Wyjście do kościoła
-godz. 11:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego

Zebrania klas I-II

Przypominamy, że w czwartek 13 czerwca o godz. 17:30 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów z klas I i II.
Przydział sal

Procedury bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w szkole obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:
1) Agresywne zachowania ucznia w szkole lub w przypadku tzw.fali.
2) Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych.
3) Kradzież lub wymuszenie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
4) Wystąpienie przypadku pedofilii w szkole.
5) Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
6) Przypadek niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
7) Sytuacja wypadku ucznia w szkole.
8) Cyber przemoc.
9) Naruszenie prywatności ucznia.
10) Dziecko przewlekle chore.
Informacji nt. procedur udziela pedagog szkolny.

W sytuacjach kryzysowych, trudnych wychowawczo mogą Państwo skorzystać z pomocy pedagogów i psychologa na terenie szkoły, którzy chętnie udzielą wskazówek bądź skierują Państwa do instytucji, które zajmują się specjalistyczną pomocą dla dzieci i młodzieży. W szkole został także uruchomiony e-mail (bezpieczna38@onet.pl), na który mogą Państwo zgłaszać ( również anonimowo) wszystkie niepokojące zdarzenia.

Zebrania i konsultacje dla Rodziców

Informujemy, że we wtorek 4 czerwca br. odbywają się konsultacje i zebrania dla Rodziców uczniów klas III - VIII. Godziny i przydział sal podane są w harmonogramie spotkań. Zebrania dla Rodziców uczniów klas I - II odbędą się w czwartek 13 czerwca o godz. 17:30. Przydział sal zostanie podany w późniejszym terminie.
Przydział sal

Zebranie rodziców uczniów klas I na rok szkolny 2019/2020

Dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie informacyjne wszystkich rodziców przyszłych naszych uczniów klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły. Na spotkanie zapraszamy tylko Rodziców (bez dzieci).

Zapisy na akcję „Lato w szkole”

Informujemy, że nasza szkoła włącza się w akcję „Lato w szkole 2019”, w ramach której w pierwszym i drugim tygodniu wakacji, tj. w terminie 24 – 28 czerwca i 1 – 5 lipca 2019 r. planujemy organizację zajęć świetlicowych i wyjść dla dwóch grup uczniów. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 – dla uczniów z klas I – III (min. 12 - 15 uczniów) i od 8:00 do 14:00 – dla uczniów IV – VIII (min. 17 - 20 uczniów).

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczniów przewiduje się inną organizację grup. Na zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona) czekamy do poniedziałku 20 maja. Po tym terminie zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Aby zapisać dziecko do udziału w akcji, należy wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (prosimy szczególnie dokładnie wypełnić informacje w punkcie II) i złożyć ją w sekretariacie szkoły wraz z wpłatą kwoty 80 zł za każdy tydzień przeznaczoną na organizację zajęć i wyjść. O zakwalifikowaniu ucznia do akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTA DO POBRANIA PONIŻEJ, Z SEKRETARIATU LUB PORTIERNI SZKOŁY
KARTA KWALIFIKACYJNA DO POBRANIA - PDF

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli informuję, że od poniedziałku 6. maja wszystkie zajęcia edukacyjne będą odbywały się wg obowiązującego planu.

Równocześnie przypominam, że dni 29. i 30. kwietnia oraz 2. maja są wolne od zajęć dydaktycznych i prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00. Szczegóły w dzienniku elektronicznym.

W dniach 29.04, 30.04, 02.05 nie będzie obiadów

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

26 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo Rodzice.
Według danych na dzień dzisiejszy (tj. czwartek, 25 kwietnia) strajk jest kontynuowany. W związku z tym, w dn. 26 kwietnia (piątek) lekcje nadal nie mogą być wznowione. W tym dniu, w godzinach 8.00 -16.00, będziemy prowadzić w świetlicy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Obiad będzie wydawany jak dotychczas.

Proszę o dalsze bieżące śledzenie wiadomości wysyłanych przez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

25 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo Rodzice.
Według danych na dzień dzisiejszy (tj. środa, 24 kwietnia) strajk jest kontynuowany. W związku z tym, w dn. 25 kwietnia (czwartek) lekcje nadal nie mogą być wznowione. W tym dniu, w godzinach 8.00 -16.00, będziemy prowadzić w świetlicy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Obiad będzie wydawany jak dotychczas.

Proszę o dalsze bieżące śledzenie wiadomości wysyłanych przez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

24 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!
Informuję, że akcja protestacyjna nauczycieli w naszej szkole nadal trwa. W środę 24 kwietnia nie mam możliwości wznowienia zajęć edukacyjnych. Wystąpię do Organu Prowadzącego o zgodę na zawieszenie wszystkich zajęć.

Dzieci z klas I-III, którym nie możecie Państwo zapewnić opieki, mogą przebywać w świetlicy szkolnej w godzinach 8:00 – 16:00. Bardzo proszę potraktować tę propozycję jako jedyną i ostateczną formę zapewnienia opieki swojemu dziecku. Sytuacja w środę pokaże, czy będę musiała wprowadzić limit ilości i zapisy uczniów na kolejne dni, czy nie będzie to potrzebne.

Od środy 24 kwietnia będą wydawane obiady na dotychczasowych zasadach.

Sytuacja w szkole jest bardzo dynamiczna, zatem o kolejnych decyzjach będą Państwa informowała na bieżąco.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY NA 15-17.04.2019

Szanowni Państwo!
Pomimo kontynuacji akcji strajkowej nauczycieli podjęłam decyzję o przeprowadzeniu w szkole egzaminu ósmoklasisty w zaplanowanym terminie – 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
Dzięki życzliwości Dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, współpracy z okolicznymi placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami po licznych zmianach składów zespołów nadzorujących (pod względem osobowym i ilościowym) udało się je uzupełnić.

Zazwyczaj w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w świetlicy prowadzone były zajęcia opiekuńcze, jednak w sytuacji, kiedy egzamin ósmoklasistów stał się priorytetem, nie mogę zorganizować ich. Wszelkie możliwości kadrowe zostały skierowane do prac w komisjach egzaminacyjnych. Zatem zebrane od Państwa oświadczenia dotyczące obecności dzieci w świetlicy w w/w dniach stały się nieaktualne. W dniach 15-17 kwietnia nie będzie również obiadów.

Przypominam, że od 18 do 23 kwietnia br. uczniowie mają wiosenną przerwę świąteczną.

O kolejnych decyzjach dotyczących sytuacji po świętach będę Państwa informowała za pośrednictwem strony internetowej szkoły, dziennika elektronicznego i szkolnego facebooka. Proszę o uważne śledzenie dalszych informacji.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

12 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo! Według danych na dzień dzisiejszy sytuacja strajkowa w naszej szkole nie zmieniła się, zatem w piątek 12 kwietnia nadal nie mam możliwości wznowienia zajęć edukacyjnych.
Zapisy dzieci na opiekę świetlicową prowadzimy wg dotychczasowych zasad.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

11 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

Akcja protestacyjna w naszej szkole trwa… Po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego w dniu 11 kwietnia (czwartek) zajęcia zostają zawieszone. Dla 25 uczniów z klas I – III, których Rodzice potrzebują naszej pomocy w opiece nad dziećmi, organizujemy opiekę świetlicową w godz. 8:00 – 16:00. Dzieci prosimy zapisywać e-mailem (spnr38@poczta.onet.pl) dzisiaj, tj. 10.04. najpóźniej do godz. 20:00, podając w temacie wiadomości ŚWIETLICA – 11.04., a w treści - imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Informacje dotyczące obiadu, przekazane Państwu w poprzednim komunikacie, pozostają aktualne.

Pozostając wdzięczna za zrozumienie będę Państwa informowała na bieżąco o kolejnych decyzjach.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

10 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym i nauczycieli z całego serca dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia - te publiczne i te indywidualnie do nas kierowane. Dzięki nim nie czujemy się tak osamotnieni i opuszczeni. Wiemy przecież, że nie potrzebują Państwo naszych dodatkowych zapewnień o tym, że jak mało komu zależy nam na dobru dzieci i na jak najlepszych wynikach egzaminów, do których przez ostatnie dwa lata wspólnie i z takim mozołem żeśmy się przygotowywali.

Mimo to 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole są nadal zawieszone. Dla dzieci z klas I - III, którym nie jesteście Państwo zapewnić opieki zorganizujemy opiekę świetlicową w godz. 8:00 – 16:00. Jednak ze względu na ilość nauczycieli deklarujących gotowość do pracy możemy przyjąć tylko 25 uczniów. Dzieci prosimy zapisywać e-mailem (spnr38@poczta.onet.pl) dzisiaj, tj. 9.04. najpóźniej do godz. 20:00, podając w temacie wiadomości ŚWIETLICA – 10.04., a w treści - imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zmuszeni jesteśmy zmienić formę zamawiania oraz odwoływania obiadów i wrócić do dawnych, zwykle stosowanych przez Państwa sposobów. Część Rodziców nie zamawiając obiadu poprzez wiadomość e-mail chce z niego korzystać, z czego wynika, że wczorajsza formuła wprowadziła Państwu zamieszanie. Przypominam numery telefonów do kuchni: 888 221 667, 12 4116544 wew.16

Raz jeszcze gorąco dziękujemy i prosimy o kolejną ratę kredytu zaufania, który u Państwa zaciągnęliśmy.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marzena Ślęzak

9 kwietnia 2019 r. - INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, że nadal trwa w naszej szkole akcja protestacyjna nauczycieli.

Gotowość do pracy zadeklarowało tylko dwóch nauczycieli, więc jeśli ktoś z Państwa ma krytyczną sytuację w zakresie zapewnienia dziecku opieki postaram się pomóc organizując opiekę świetlicową dla grupy 25 uczniów z klas I - III w godz. 8:00 – 16:00. Bardzo proszę potraktować tę propozycję jako jedyną i ostateczną formę zapewnienia dziecku opieki.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację e-mail (spnr38@poczta.onet.pl) dzisiaj, tj. 8.04. najpóźniej do godz. 20:00, kto z Państwa potrzebuje z tej pomocy skorzystać (w temacie wiadomości proszę wpisać ŚWIETLICA – 9.04., w treści proszę nie zapomnieć o podaniu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy). Równocześnie informuję, że dzieci zostaną przyjęte zgodnie z kolejnością zgłoszeń (decyduje godzina przysłania wiadomości) i ilością miejsc. Podobne zasady zgłaszania dzieci będą obowiązywać w kolejnych dniach trwania strajku.

Od jutrzejszego dnia, tj. wtorku 9 kwietnia obiady będą gotowane tylko dla uczniów, których Rodzice codziennie potwierdzą chęć skorzystania z obiadu wiadomością e-mail (spnr38@poczta.onet.pl) do godz. 8:00 (w temacie wiadomości proszę wpisać OBIAD – 9.04. lub datę kolejnego dnia, w treści proszę nie zapomnieć o podaniu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy). Obiady będą wydawane w godzinach 11:30 – 13:30. W tym czasie pracownik szkoły będzie pełnił dyżur w jadalni. Dzieci przychodzące na obiad będą mogły przebywać w jadalni tylko w czasie spożywania posiłku, a następnie muszą opuścić szkołę. Można również przyjść z pojemnikami i zabrać obiad do domu.

Tak jak podałam wcześniej zaplanowane zajęcia pozaszkolne (dla zapisanych uczniów) realizowane przez podmioty zewnętrzne mogą się odbywać wg harmonogramu, ale o szczegóły proszę pytać organizatorów poszczególnych zajęć. Równocześnie informuję, że opiekę nad dziećmi – uczestnikami zajęć - pełnią osoby prowadzące ww. zajęcia.

Bardzo dziękuję za liczne głosy wsparcia i ogromne zrozumiemnie z Państwa strony w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Marzena Ślęzak

8 kwietnia 2019r. - PILNA INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!
Zapewne z niepokojem śledzą Państwo burzliwe doniesienia mediów o planowanym nauczycielskim proteście. Pragnę Państwa poinformować o przystąpieniu również naszej szkoły do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty, o czym zadecydowali w referendum pracownicy SP 38. Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmusza mnie do zawieszenia w dniu 8 kwietnia wszystkich zajęć - nie będzie lekcji, zajęć świetlicowych, ani żadnych innych zajęć planowanych na ten dzień. W związku z powyższym w poniedziałek Dzieci będą musiały pozostać pod Państwa opieką.

Pomimo to w szkole będą wydawane obiady, na które mogą przyjść uczniowie w godzinach 12:00 – 14:00. W tym czasie pracownik szkoły będzie pełnił dyżur w jadalni. Dzieci przychodzące na obiad będą mogły przebywać w jadalni tylko w czasie spożywania posiłku, a następnie muszą opuścić szkołę. Można również przyjść z pojemnikami i zabrać obiad do domu.

Zaplanowane zajęcia pozaszkolne (dla zapisanych uczniów) realizowane przez podmioty zewnętrzne mogą się odbywać wg harmonogramu, ale o szczegóły proszę pytać organizatorów poszczególnych zajęć. Równocześnie informujemy, że opiekę nad dziećmi – uczestnikami zajęć - pełnią osoby prowadzące ww. zajęcia.

Zdając sobie sprawę z licznych problemów, których źródłem stanie się ta sytuacja, ufam, że Państwo zrozumieją naszą determinację i wesprą nas w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Dzień 8 kwietnia br. dostarczy mi więcej informacji na temat skali strajku w naszej szkole, więc decyzje dotyczące kolejnych dni protestu podejmę w poniedziałek. Będę Państwa o nich na bieżąco informowała na stronie internetowej szkoły i za pośrednictwem dziennika elektronicznego czy szkolnego profilu Facebook.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom.

Z poważaniem
Marzena Ślęzak, Dyrektor szkoły


Informacja dla rodziców dzieci
uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albodrogą pocztową, przy czymza datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, wtym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Zebrania i konsultacje dla Rodziców

Przypominamy, że we wtorek 02.04.2019r. odbywają się zebrania i konsultacje dla Rodziców od godziny 17:30-19:30. Wychowawcy klas, którzy prowadzą zebrania w swoich klasach dostępni będą dla Rodziców od 18:30.

Ostatnie z cyklu szkoleń dla rodziców

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące "Uzależnienień behawioralnych" , które odbędzie się 02.04.2019 o godzinie 17:00 w małej sali gimnastycznej. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie zarówno wiedzy z zakresu profilaktyki uzależenie jak i nauki utrwalenia podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży. Szkolenie poprowadzi dla Państwa specjalista w tej dziedzinie z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na kolejne z cyklu szkoleń dla rodziców!

Zapraszamy Państwa na kolejne z cyklu szkoleń dla rodziców! Wyjątkowo ważny i ciekawy temat : "Bądź Partnerem dla Swojego Dziecka czyli jak skuteczniej wspierać Nasze Dziecko w braniu odpowiedzialności", tym razem w formie interaktywnych warsztatów, które poprowadzi dla Państwa Marta Czapla- Bystrowska, mentor i coach biznesu oraz mama dwóch nastolatek. Warsztaty odbędą się jutro tj. 19.03.2019 o godzinie 17:00 małej sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła języków obcych zaprasza do współpracy

PRYMUS LINGUIST zaprasza do współpracy i zapoznania się z ofertą wyjazdów wakacyjnych dla dzieci. W załączniku ulotki dotyczące organizacji obozów i półkolonii 2019 przez SJO PrymusLinguist .

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 1-29 marca 2019r. Szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.
Dzień otwarty szkoły dla przyszłych pierwszaków odbędzie się 19 marca 2019r. w godz. 16.30 -18.30.

Nowy system edukacji

Nowy system edukacji po reformie. Ulotka informacyjna

Zebrania klas IV-VIII

We wtorek 12 lutego o godz. 17:30 odbędą się zebrania rodziców uczniów z klas IV - VIII. Przydział sal na zebrania - w załączniku TUTAJ

Wyniki zawodów narciarskich - II 2019

Dnia 01.02.2019r. na stoku narciarskim w Spytkowicach odbyły się kolejne już Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 38 w narciarstwie. Przy wspaniałej pogodzie udział w zawodach wzięło 68 uczniów w różnych kategoriach wiekowych (klasy 2-4, klasy 5-6, klasy 7-8 z podziałem na chłopców i dziewczyny). Poniżej wyniki zmagań i galeria zdjęć.
Wyniki - chłopcy
Wyniki - dziewczyny
Galeria zdjęć

Zmiana planu, zebrania I-III, bezpieczeństwo w sieci

Od dnia 04.02.2019r. obowiązuje nowy plan lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Nowy plan jest już dostępny na naszej stronie internetowej.

We wtorek, 05.02.2019r. odbędą się zebrania z Rodzicami w klasach I-III. Harmonogram - przydział sal w pliku PDF TUTAJ

Dnia 06.02.2019r. w klasach V odbędą się zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej „Bezpieczeństwo w sieci” w ramach Dnia Dobrego Słowa i Dnia Bezpiecznego Internetu. Plan zajęć dostępny TUTAJ

Zawody narciarskie

W piątek, 1.02.2019r. jedziemy na zawody narciarskie do Spytkowic. Planowany wyjazd jest o godz. 7:00 z parkingu naszej szkoły. Powrót po godz. 15:00. Telefon kontaktowy podczas wyjazdu: 884993838.

Ferie zimowe

W dniach 14-27.01.2019 odbywają się ferie zimowe dla woj. małopolskiego. W tym czasie nie ma zajęć opiekuńczych ani akcji "zima w mieście". Do szkoły wracamy 28.01.2018r.

W czasie ferii zimowych sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8:00-15:00. Z uwagi na prace remontowe prowadzone w sekretariacie prosimy o wcześniejesze umawianie telefoniczne wszelkich wizyt i spotkań.

Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku!

Szachy

Mistrzostwa szkoły w szachach odbędą się w piątek 11 stycznia 2019 roku po zakończeniu akademii ok godz. 10 w sali numer 2 i zakończą się ok godz. 13.30

Święto Patrona Szkoły

W piątek 11 stycznia będzie inna niż na co dzień organizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie z § 63 pkt. 8) statutu szkoły).
Godziny zajęć uczniów:
--klasy I – III godz. 8:00 – 12:30
--klasy IV – VIII godz. 8:50 – 13:30

W tym dniu uczniów obowiązuje strój galowy. Przychodzą do szkoły bez książek i zeszytów. Oficjalna uroczystość na sali gimnastycznej odbędzie się o godz. 9:00 Przed uroczystością – w klasach I-III odbędą się zajęcia z wychowawcą w salach lekcyjnych na I piętrze poświęcone bezpieczeństwu podczas ferii zimowych.

Po uroczystości:

  • klasy I - III zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do godz. 12:30
  • klasy IV – VIII: do godz. 11:00 zajęcia z wychowawcą w salach poświęcone bezpieczeństwu podczas ferii zimowych,
  • w godz. 11:00 – 13:30 dyskoteka karnawałowa:
    -dla kl. IV – VI w dużej sali gimnastycznej,
    -dla kl. VII - VIII w małej sali gimnastycznej.

Zawody narciarskie o mistrzostwo szkoły

Planowany termin: 01.02.2019 w Spytkowice Ski.
W cenie wyjazdu, karnet narciarski, gorąca herbata z cytryną, przejazd autokarem, rezerwacja stoku z ustawionym slalomem. Koszt wyjazdu: 80 złotych płatny do 28 stycznia. Zapisy i wpłaty przyjmują nauczyciele WF.

Pływanie

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 38 w pływaniu: kraul, grzbiet, klasyk, delfin. Zapisy przyjmują nauczyciele wf do 21 grudnia 2018 roku. Zawody odbędą 8 stycznia 2019 roku. Zbiórka przy sali gimnastycznej o godz. 7:20. Zawody rozpoczną się o 7:30. Do zabrania obowiązkowo czepek i klapki

Szafki szkolne

W zakładce "dokumenty szkolne" dostępny jest nowy regulamin korzystania z szafek szkolnych.